A jelen Adatvédelmi Szabályzat azon honlapok tájékoztatási gyakorlatát szabályozza, melyek a jelen dokumentumra mutató hiperhivatkozást tartalmaznak (a továbbiakban együttesen: „Honlap”).  A jelen honlap adatkezelője a Marsh Ltd. (cégjegyzékszáma: 01507274, székhelye:

MARSH LIMITED
1 TOWER PLACE WEST
TOWER PLACE
LONDON
EC3R 5BU
Cégjegyzékszám: 01507274)

A Honlap és a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltétele a látogató betöltött 18. életéve, valamint, hogy rendelkezzen a hatályos jogszabályok értelmében jogi kötőerővel bíró szerződések létesítéséhez szükséges jogképességgel.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy a látogatókat tájékoztassa az adatkezelő által alkalmazott gyakorlatról. A jelen Honlapon vagy azon keresztül gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.  A Honlap használatával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a Honlapon tárolt vagy a látogató által a Honlapon illetve a Honlap oldalain keresztül megadott személyes vagy egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően és az alábbiakban meghatározottak szerint az adatkezelő feldolgozza, tárolja és felhasználja.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatra az Oldal HONLAPJÁNAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) vonatkoznak. 

Meghatározott esetekben a személyes adatok az Európai Gazdasági Térség („EGT”) határain túlra is továbbíthatók. További információkat a külföldre történő adattovábbításról szóló részben talál.

A Honlap úgynevezett sütiket (cookie) használ.  A cookie az Internet böngésző és a weboldal (honlap) között megosztott változó tartalmú információ csomag.  A honlap üzemeltetője által alkalmazott cookie-k használatáról, fajtáiról illetve ezek engedélyezéséről vagy letiltásáról további információkat a honlap navigációs információkról szóló oldalán vagy a jelen dokumentum cookie-król szóló pontjában talál.

A látogató jogosult a személyével kapcsolatban tárol adatokról tájékoztatást kapni. Az erre vonatkozó kérelmet a contact@marsh.com címre kell elküldenie. A látogatóra vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelően a fenti kérelem teljesítésért az adatkezelő a felmerülő költségeinek megfelelő mértékű díjat számolhat fel.  A látogató jogosult minden olyan adatkezelés ellen tiltakozni, mely neki valószínűsíthetően kárt vagy kellemetlenséget okozhat, valamint jogosult a pontatlan adatok helyesbítését, letiltását, törlését vagy megsemmisítését kérni. 

Amennyiben ehhez a látogató hozzájárulását adja, a Marsh jogosult személyes adatait üzletszerzési célra felhasználni.  Az üzletszerzési célú adatfelhasználásról illetve az erre vonatkozó személyes beállításokról további információt az Üzletszerzésre vonatkozó részben olvashat.

Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és átadása

A Marsh részéről a jelen Honlapon gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók: (1) a Honlapra látogatók által önkéntesen megadott adatok, valamint (2) a látogatók Honlapon belüli navigálására vonatkozó nyomon követési információk.  

(1) A Látogató által önkéntesen megadott adatok

A Honlap használata közben a látogatónak módjában áll olyan adatokat megadni, melyek felhasználásával a látogató igényeit a Marsh megfelelőbben tudja kielégíteni.  A Honlapon kért személyes adatok attól függnek, hogy a Látogató milyen módon kívánja használni a Honlapot.

Tájékoztató kérése esetén

Tájékoztató vagy további információk kérése esetén a látogatónak meg kell adnia nevét, e-mail címét, cégnevét és a székhelye szerinti országot, hogy részére a kért anyagot a Marsh megküldhesse, illetve hogy meghatározható legyen, hogy a látogató a Marsh meglévő ügyfele-e.

Regisztráció és/vagy biztosítási ajánlat kérése esetén

Amennyiben a látogató a Honlapra regisztrál vagy azon keresztül biztosítási ajánlatot kér, meg kell adnia a nevét, e-mail címét, az országát, telefonszámát és a kapcsolatfelvétel okát, továbbá a munkakörét és munkaadója nevét valamint minden egyéb olyan adatot, mely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.  Az adatlapon csillaggal jelöljük, mely információk megadása választható illetve kötelező.  A látogató által megadott személyes adatok kizárólag a Honlapon illetve a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célra használhatók fel.

Amennyiben az ajánlat kézhezvételét követően a látogató a tranzakció folytatása mellett dönt, úgy meg kell adnia az ajánlat véglegesítéséhez és az ügylet folytatásához szükséges, a termék jellegének megfelelő személyes adatait, így különösen a nevét, címét, irányítószámát, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, számlázási címét vagy fizetési adatait.  A megadott személyes adatokat a Marsh a biztosítás nyilvántartása, a szolgáltatási igények feldolgozása stb., illetve az ügyfélkapcsolat ápolása céljából jogosult kezelni.  Arról, hogy személyes adatok kinek adhatóak át a Személyes Adatok Átadása című szakaszban talál további információt. 

Hogyan oszthatja meg a Marsh-sal véleményét

Végezetül, amennyiben a látogató a Honlapon megtekintett bármilyen tartalommal kapcsolatban véleményét meg kívánja osztani, ehhez meg kell adnia a nevét és e-mail címét, hogy – választása szerint – értesítést kaphasson arról, ha az adott tartalommal kapcsolatban további hozzászólások érkeznek, illetve hogy a megjegyzéseket a Honlap felhasználási szabályzatában foglaltaknak megfelelően a Marsh moderálhassa. A látogató tudomásul veszi, hogy az általa közzétett megjegyzéseket a Marsh munkatársai és a Honlap egyéb felhasználói is láthatják.

(2) Nyomon követési/ Honlap navigációs adatok

A Honlapon történő navigálás közben az üzemeltető általánosan elterjedt információgyűjtő eszközök, így különösen cookie-k (sütik) és web beacon-ök (mérőkódok) alkalmazásával felhasználói adatokat (együttesen: „Honlap Navigációs Adatokat”) gyűjt. A Honlap Navigációs Adatai tartalmazzák a látogató internetes böngészőjének alapadatait (pl. a böngésző típusát és beállított nyelvét), a látogató IP (Internet Protocol) címét, valamint a látogató által a Honlapon végrehajtott műveletek jellemzőit (pl. megtekintett weboldalak, használt linkek).  A Honlap Navigációs Adatainak részletesebb ismertetése az alábbiakban olvasható.

Üzletszerzés és Marketing

Amennyiben a látogató ehhez hozzájárulását adja, a Marsh jogosult személyes adatait felhasználni arra, hogy részére a Marsh mindazon biztosítási, pénzügyi, kockázatkezelési és tanácsadási szolgáltatásáról illetve termékéről valamint a Marsh olyan kapcsolt vállalkozásairól tájékoztatást küldjön, amely a látogató érdeklődésére tarthat számot.  A Marsh jogosult a látogatókkal, mint potenciális ügyfelekkel, postai úton, telefonon, e-mailben vagy más kommunikációs módon kapcsolatba lépni.

A látogató a profilközpontba belépve állíthatja be, hogy milyen marketing információkat kíván kapni.  Itt kiválaszthatja, hogy milyen marketing információkat és milyen kommunikációs csatornán keresztül (pl. e-mail, SMS vagy RSS hírfolyam) kíván kapni. 

Engedélyezés és letiltás

Amennyiben a látogató korábban úgy rendelkezett, hogy kíván marketing-célú üzenetek kapni, ám a továbbiakban ilyen megkereséseket mégsem kíván a Marsh-tól kapni, úgy a jelen Adatvédelmi Szabályzat végén megadott kapcsolat felvételi csatornák segítségével léphet a Marsh-sal kapcsolatba, vagy hozhatja tudomásunkra, ha valamelyik munkatársunkkal beszélt. A marketing üzenet alján található “leiratkozás” gombra kattintva, illetve a Honlapra bejelentkezve a látogató szintén visszavonhatja a korábban bejelölt értesítés típusok bármelyikét; a következő naptól kezdve a látogató nem kap ilyen értesítést. Amennyiben az értesítések a látogató által kért szolgáltatások biztosításához szükségesek és ezen értesítések nem tartalmaznak marketing vagy üzletszerzési információkat, a látogató nem jogosult az értesítéseket letiltani.

Honlap Navigációs Adatok

Cookie

Sok más társasághoz hasonlóan, a Marsh is alkalmazhat úgynevezett cookie-kat (sütiket) a Honlapon. A cookie az Internet böngésző és a weboldal (honlap) között megosztott változó tartalmú információ csomag.  A cookie-k alkalmazásával a felhasználó gyorsabban és egyszerűbben használhatja az oldalt. A cookie kizárólag a látogató által megadott személyes adatokat tartalmazhatja. A cookie nem képes arra, hogy adatokat olvasson le a látogató számítógépének merevlemezéről.

Felhasználási céljuk alapján a cookie-k több fajtáját különböztetjük meg:

(i) Ideiglenes (munkamenet) cookie – kizárólag az internetes munkamenet idejére tárolódnak a látogató számítógépén. A böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.  Általában olyan anonim munkamenet-azonosítót tárolnak, melynek segítségével a látogató úgy böngészhet egy honlapot, hogy nem kell bejelentkeznie minden egyes oldalra. A látogató számítógépéről semmilyen információt nem gyűjtenek.

(ii) Állandó cookie – az állandó sütik fájlként tárolódnak el számítógépén, és megmaradnak az internetes böngésző bezárása után is. A sütit az azt létrehozó honlap olvasni tudja, ha a látogató az adott honlapot ismételten megnyitja. 

(iii) Belső cookie: ennek a süti típusnak az a feladata, hogy megőrizze a látogató által egy adott honlapra vonatkozóan megadott beállításokat. Ezek eltárolódnak, majd a szerver és a látogató számítógépének merevlemeze között kerülnek elküldésre. Kizárólag a látogató által megadott beállítások alkalmazása céljából kerülnek felhasználásra.

A Marsh weboldalain sohasem alkalmaz külső vagy elfogadhatatlan sütiket, de alkalmaz harmadik fél által szolgáltatott web beacont (Lásd a Web beacon-ök alkalmazásáról szóló részt!).

A cookie-k fent ismertetett csoportosításával és általában a cookie-k alkalmazásával kapcsolatban további információkat az aboutcookies.org weboldalon talál.

Cookie-kat az alábbi esetekben és célokra alkalmazunk:

Amennyiben mindenképpen szükséges

Az ilyen típusú cookie-k elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a látogató a honlapon belül navigálhasson és a honlap szolgáltatásait – így az oldal biztonságos területeinek elérését – igénybe vehesse. Ezen cookie-k nélkül a látogatók által kezdeményezett műveletek, például ajánlat kérése vagy a felhasználói fiókba történő bejelentkezés, nem hajthatóak végre. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatóról olyan adatokat, amelyek üzletszerzési (marketing) célokra felhasználhatók volnának, és nem tárolják a látogató korábbi Internetes böngészési adatait sem.

Teljesítmény

Ezen cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók miként használják a Honlapot, vagyis pl. mely oldalakra látogatnak el leggyakrabban, illetve hogy kapnak-e hibaüzeneteket a honlap oldalain.  Azt is gyűjtik és rögzítik, hogy a Honlapot hányan látogatják, melynek révén további információhoz juthatunk a Honlap működésének tökéletesítéséhez.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas adatokat: vagyis a cookie-k által gyűjtött információk minden esetben anonimek, és csak a Honlap működésének javítása céljából kerülnek felhasználásra.

Funkcionalitás

Ezen cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap emlékezzen a látogató beállításaira (úgy különösen a felhasználónévre, a kiválasztott nyelvre vagy a látogató tartózkodása szerinti régióra), és ezzel fejlettebb szolgáltatást biztosítson. A Honlap például képes megjegyezni a látogató bejelentkezési adatait, így ugyanarról az eszközről az ismételt belépéshez a látogatónak nem kell ismételten begépelnie a bejelentkezési adatait. Ezen cookie-k képesek továbbá megjegyezni a látogató által a honlapon megadott beállításokat, így a szövegméretet, a betűtípust és egyéb testre szabható beállításokat. Lehetővé teszik számos, a látogatók által igénybe vehető funkció, például videofilm megtekintése vagy egy cikk kommentálása, elérhetőségét. A cookie-k által gyűjtött információk általában anonim információk. Nem gyűjtenek tehát a látogatóról olyan adatokat, amelyek közvetlen reklám célokra felhasználhatók volnának, és nem tárolják a látogató korábbi Internetes böngészési adatait sem.

A cookie-k engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatban további információt az aboutcookies.org weboldalon vagy az internetes böngészők „Súgó” dokumentációjában talál.

A Marsh a Google Analytics alkalmazásával készít a Honlapra vonatkozó statisztikákat. A Google Analytics által elhelyezett cookie-król bővebb információt a Google Code honlapján talál.

Web beacon (mérőkód)

A Honlapon a cookie-kon kívül úgynevezett web beacon-ök (magyarul mérőkódokat) is alkalmazásra kerülnek (ideértve a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott vagy biztosított mérőkódokat is) akár önmagukban, akár cookie-kkal együtt. Ezek a honlappal és a Marshtól érkező e-mailekkel kapcsolatos felhasználói viselkedésről gyűjtenek adatokat. A web beacon egy olyan elektronikus kép, amely képes a látogató számítógépén bizonyos típusú információkat felismerni, így például cookie-kat, vagy a web beaconhöz kapcsolt Honlap leírását, illetve adatokat gyűjteni arról, hogy a látogató mikor tekintette meg a beaconhöz kapcsolt honlapot. A web beaconöket a Marsh kizárólag arra használja, hogy a Honlapot illetve az elektronikus levelezést működtesse és szükség esetén fejlessze.   A web beacon-ökből származó adatokat a rendelkezésére álló egyéb ügyféladatokkal kiegészítve a Marsh jogosult arra használni, hogy ügyfeleit a Marsh-ról és a Marsh által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztassa.  Mindezt a Marsh anonim módon végzi.

IP címek

A Honlapra történő belépéskor a Marsh automatikusan megkap és összesít bizonyos nem személyes felhasználói adatokat, így például a látogatók Internet Protocol címét („IP címek”) is. A Marsh többek között az IP címek segítségével kap információt arról, hogy mely régiókból származó felhasználók látogatják a Honlapot.  Az IP címeket úgy tárolják, hogy a látogató az IP címe alapján nem azonosítható.  Amennyiben a látogató nem kívánja, hogy IP címe tárolása kerüljön, az Engedélyezés és letiltás pontban leírt módokon ezt letilthatja.

A látogató személyes adatainak átadása és felhasználása

A látogató hozzájárulása nélkül személyes adatait a Marsh & McLennan Companies, Inc. Csoporton („MMCo”) kívül a Marsh nem értékesítheti, nem cserélheti el és más módon sem forgalmazhatja, kivéve ha erről a látogató kifejezetten másként nem rendelkezik (ideértve a látogató által szerződés alapján a Marsh-tól igénybe vett szolgáltatások nyújtását) vagy ha ezt az Adatvédelmi Szabályzat másként nem rendeli.  A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya nem terjed ki a már nyilvánosságra hozott személyes adatokra.   Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyes adatra is, melyet harmadik fél bocsát a Marsh rendelkezésére, még akkor is, ha az érintett megfelelő tájékoztatást kapott az adatgyűjtés céljáról illetve arról, hogy ezen személyes adatait harmadik félnek, így az MMCo-nak átadhatják.

A Marsh jogosult a látogatók személyes adatait a jogszabályokban előírt mértékben és az alábbiakban leírt célokra felhasználni és átadni:

(i)                 Szolgáltatások nyújtása. Az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások nyújtása során illetve azzal összefüggésben, a tudomására hozott személyes adatokat a Marsh jogosult kutatási, statisztikai, rendszer adminisztrációs vagy bűnmegelőzési céllal a Marsh cégcsoporton belül („MMC”) továbbítani. Amennyiben a látogatók személyes adatokat bocsátanak a Marsh rendelkezésére (ideértve különösen nevüket, címüket, illetve létező személyekkel kapcsolatos egyéb adatokat), úgy a Marsh jogosult ezen adatokat az érintettek részére általános biztosítási és egyéb szolgáltatások nyújtása céljából nyilvántartani és feldolgozni, azzal, hogy az adatfelhasználás céljáról valamint arról a tényről, hogy ezen adatok az MMCo cégcsoporton belül továbbíthatóak az érintettek megfelelő tájékoztatást kaptak.

(ii)              Ajánlatok beszerzése, a kockázat elhelyezése. A látogató által kért biztosítási ajánlat elkészítéséhez, illetve ennek elfogadása esetén a kockázat elhelyezéséhez, a Marsh-nak a látogató által megadott személyes adatokat át kell adnia az érintett biztosító társaságoknak, értékesítőknek, szolgáltatóknak és tanácsadóknak valamint piackutató és minőségbiztosító társaságoknak.  Amennyiben a látogató személyes adatait a fentiekben meghatározott harmadik fél is feldolgozza és használja, úgy a Marsh kötelezi ezen harmadik felet arra, hogy az adatkezelést az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően végezze.  Amennyiben a látogató személyes adatait a fentiekben meghatározott harmadik fél bármely más célra kívánja felhasználni, úgy köteles erről az érintett látogatót értesíteni, és amennyiben jogszabály ezt előírja, a látogató hozzájárulását kérni.  A fentiekben meghatározott harmadik felekről további információkért lépjen kapcsolatba velünk a contact@marsh.com email címen.

(iii)            Értékesítők és szolgáltatók. A Marsh bizonyos tevékenységek elvégzésére, így például a Honlap tárhely szolgáltatására, email üzenetek kiküldésére, telefonhívások lebonyolításra, vagy szolgáltatások biztosítására külső szolgáltatókat bíz meg. Ezen szolgáltatók a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben hozzáférést kapnak a nyilvántartott személyes adatokhoz (pl. címekhez), azzal, hogy azokat kizárólag a Marsh részére nyújtott szolgáltatásokhoz használhatják fel.

(iv)            Állomány átadása. Az üzletfejlesztés részeként a Marsh időről időre eszközöket vásárol vagy értékesít. Az ilyen tranzakciókban az ügyféladatok, ideértve az ügyfelek személyes adatait is, gyakran az átadásra kerülő eszközök közé tartoznak. Amennyiben a Marsh vagy a Marsh eszközei felvásárlásra kerülnének, a látogatók által megadott személyes adatok az átadásra kerülő eszközök közé tartoznának.   Ezért, a Marsh jogosult a látogatók által megadott személyes adatokat a fenti körülmények bekövetkezése esetén a harmadik fél vevőnek átadni.

(v)             Jogviták. A Marsh-nak jogában áll illetve fenntartja a jogot arra, hogy a látogató személyes adatait vagy a Honlap használatára vonatkozó felhasználói információit a látogató előzetes hozzájárulása nélkül felhasználja, ha jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy ezek közzététele szükséges: (a) az MMCo, az MMCo alkalmazottai, vagy a Honlap egyéb felhasználói jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelmében; (b) a Honlap használatára vonatkozó feltételek érvényesítéséhez; illetve (c) olyan kifogások megválaszolásához, melyek szerint a honlap tartalma harmadik felek jogait sérti. A Marsh saját hatáskörében jogosult személyes adatokat átadni akkor is, ha ezzel törvényi, jogszabályi vagy rendeleti előírásnak, illetve kormányzati szerv kérelmének tesz eleget.

(vi)            A Marsh alkalmazottai: A Marsh a látogató által megadott személyes adatokat a társaság saját alkalmazottai illetve az MMCo csoporton belül más társaságok alkalmazottai részére átadhatja, akik a személyes adatokat saját tevékenységük, így különösen az alábbi feladatok elvégzésére felhasználhatják: a marketing osztály, üzletszerzési tevékenységre.  A jogi csoport jogviták vagy egyéb jogi ügyek rendezésére.  Az emberi erőforrás csoport munkaerő toborzási illetve munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok végrehajtására.  A Honlap moderálásához kapcsolódó feladatok esetén az informatikai csoport majd a kompetens szervezeti egység jogosult eljárni.  A Marsh a személyes adatokat a munkavállalói értékelése, előléptetések, fizetésemelések, áthelyezések megítélése céljából is jogosult feldolgozni.  Az informatikai rendszerek és alkalmazások üzemeltetése során az Informatika munkatársai jogosultak az alkalmazottak valamint az ügyfelek személyes adatait a szükséges mértékben kezelni.

Adatok továbbítása külföldre

A Marsh jogosult az adatokat a fenti célokra, illetve rendszeradminisztrációs célokra bármely országba továbbítani, ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat is, melyek adott esetben nem rendelkeznek olyan szigorú adatvédelmi jogszabályokkal, mint az EGT tagállamok.  A Marsh világszerte több mint 100 országban rendelkezik irodákkal; kérjük, kattintson ide , ha meg kívánja tekinteni csoportunk azon vállalatait, amelyekhez személyes adatokat továbbíthatunk. A Marsh a látogató személyes adatait kizárólag olyan esetekben továbbítja ezen irodákba, ha a látogató külföldi szolgáltatást igényel.

A Honlapon keresztül megadott személyes adatok feldolgozása és nyilvántartása az Amerikai Egyesült Államokban történik. A Marsh internetes webtárhely szolgáltatója az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által az Európai Unióból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvántartására vonatkozóan meghatározott "biztonságos kikötő" adatvédelmi elvek szerint biztonságos szolgáltatónak minősül.  Amennyiben az adatokat fogadó szervezet önmaga nem tanúsította, hogy a "biztonságos kikötő" adatvédelmi elveknek megfelel, úgy a személyes adatok megfelelő védelmét a Marsh egyéb eszközökkel biztosítja.  

Amennyiben a látogató a Honlapon a Marsh részére más személyre vonatkozó személyes adatokat ad meg, és ezen személyes adatok más állam vagy ország törvényi védelme alatt állnak, úgy az alábbiakban meghatározottak tekintetében a vonatkozó jogszabályok betartása a látogató felelőssége: a látogató joga a személyes adatok felhasználásához, a személyes adatok látogató általi átadása a Marsh részére, a személyes adatok elektronikus formában történő nyilvántartása a Marsh Honlapján, valamint ezen személyes adatok felhasználása alkuszi és egyéb szolgáltatások nyújtása során a látogató vállalata részére a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatok frissítése

Fontos, hogy a látogatók személyes adatai mindenkor pontosak, teljesek és naprakészek legyenek.  Amennyiben személyes adataiban változás áll be, azokat felhasználói fiókjába belépve módosíthatja.  Ugyanezt megteheti a contact@marsh.comcímünkre küldött e-mailben is. 

Elfogadható felhasználásra vonatkozó szabályzat

Amennyiben a látogató a Marsh honlapján bármely tartalomhoz megjegyzést fűz, Marsh vitafórumhoz vagy csevegőszobához csatlakozik, úgy köteles az alábbi alapelvek szellemében eljárni:

  • Megjegyzéseit fogalmazza meg pontosan és/vagy hitelesen!

  • Tartsa tiszteletben országának vonatkozó jogszabályait! Ne használja a Honlapot rágalmazó, obszcén, sértő, gyűlöletkeltő vagy megbotránkoztató tartalmak elhelyezésére!

  • Ne sértse meg a szellemi tulajdonjogokat (pl. szerzői jogok, védjegyoltalmak, adatbázisjogok).

Minden hozzászóló véleménye az illető sajátjának tekintendő, és nem tekinthető a Marsh részéről állásfoglalásnak.  

Hozzászólásait továbbítjuk az MMCo munkatársai részére, akik figyelemmel kísérik a honlapon elhelyezett hozzászólásokat. Ha többet szeretne tudni arról, hogy a látogatók személyes adatait az MMCo munkatársai hogyan dolgozzák fel, olvassa el A látogató személyes adatainak átadása és felhasználása című részt; vagy a (vi)  A Marsh alkalmazottai című bekezdést.

Külső hivatkozások

A jelen Honlap tartalmazhat olyan egyéb internetes lapokra mutató linkeket is, mely oldalak adatvédelmi szabályzatára a Marsh-nak nincs befolyása. Amennyiben a látogató a Marsh szervereiről elnavigál (a böngészőjének címsorában szereplő URL ellenőrzésével bizonyosodhat meg arról, hogy éppen hol jár), úgy az által megadott személyes adatok felhasználására a látogató által megnyitott honlap üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ezen szabályzat eltérhet a Marsh adatvédelmi szabályzatától. Amennyiben a weboldal honlapjáról mutató linket követve a weboldalon a látogató nem talál adatvédelmi szabályzatot, úgy a weboldal üzemeltetőjétől közvetlenül tanácsos információt kérnie.

Biztonság

A Marsh olyan műszaki és szervezeti folyamatokat alkalmaz, melyek megfelelően biztosítják a Marsh által gyűjtött, feldolgozott, felhasznált és nyilvántartott személyes adatok biztonságát oly módon, hogy azokat módosítani, törölni, jogosulatlan feldolgozni, vagy azokhoz jogosulatlanul hozzáférni ne lehessen, figyelemmel a technika mindenkori fejlettségére, a tárolt adatok jellegére, valamint az adatokat emberi tevékenység illetve a fizikai vagy természeti környezet által fenyegető kockázatokra. Bármilyen hatékonyak is a Marsh biztonsági folyamatai, nem létezik olyan biztonsági rendszer, amelybe ne lehetne behatolni. Ily módon a Marsh nem szavatolhatja adatbázisa biztonságát, továbbá azt sem, hogy a látogató által megadott személyes adatok az Interneten történő továbbítás közben nem jutnak illetéktelen kezekbe. A Marsh arra kéri tehát a Honlap látogatóit, hogy a rendelkezésükre álló minden eszközzel igyekezzenek az Interneten illetve a Honlapon használt jelszavukat szigorúan bizalmasan kezelni.  A Marsh arra bíztatja a Honlap látogatóit, hogy a weboldalakon vagy a honlapon keresztül elérhető alkalmazásoknál tapasztalt minden sebezhető pontot a Marsh-nak haladéktalanul jelentsenek.

Munkaviszonyra vonatkozó adatok

A látogatóknak lehetőségük van a Honlapra saját önéletrajzukat vagy jelentkezési lapjukat feltölteni, hogy a Honlap keresztül jelentkezzenek a meghirdetett állásra. Az ilyen célból közölt adatok esetében, a Marsh a látogató által megadott személyes adatokat arra használja fel (és adott esetben továbbítja), hogy a látogató képzettségét értékelje, és a látogató esetében – akár a Marsh-nál, akár bármely tagvállalatánál – megfelelő pozíció megüresedése esetén, a látogatót erről tájékoztassa.

A Marsh jogosult a látogató ekként megadott személyes adatait a jelentkezés elbírálása céljából az MMCo egyéb tagvállalatai részére továbbítani.  Ez azt jelenti, hogy a látogató személyes adatait a Marsh munkatársai részére továbbítjuk, akik a Marsh képviseletében eljárva feldolgozzák a látogató jelentkezését. Ha többet szeretne tudni arról, hogy a látogatók személyes adatait az MMCo munkatársai hogyan dolgozzák fel, olvassa el A látogató személyes adatainak átadása és felhasználása című részt; vagy a (vi)  A Marsh alkalmazottai című bekezdést.

Az Adatvédelmi Szabályzat frissítései

A jelen Adatvédelmi Szabályzat utolsó frissítésére 2012. május 8-án került sor. A Marsh jogosult a jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről-időre frissíteni. Ilyen esetben az Adatvédelmi Szabályzat módosításai azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a Honlap rendszeres látogatója, úgy javasoljuk, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot rendszeresen ellenőrizze.

Kapcsolattartási adatok
A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdéseit az alábbi űrlap kitöltésével és elküldésével: kapcsolattartási űrlap, illetve az alábbi címre küldött levélben teheti fel:

Polly Naher
Marsh Limited
Tower Place East
Tower Place
London
EC3R 5BU

Olvassa el a Panaszkezelési Szabályzatot